โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งสงบ

วันอังคารที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

ท่องอาขยาน 
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปี 5  

เด็กชายวรธน  ศรีเจริญ
"ตนเป็นที่พึ่งแห่งตน"
เด็กชายวรธน  ศรีเจริญ
โคลงโลกนิติ


เด็กชายวิชาญ ขุนรักษ์
เป็นมนุษย์หรือเป็นคน วันพฤหัสบดีที่ 3 มกราคม พ.ศ. 2556

แข่งขัน กรีฑา - กีฬา

 กลุ่มโรงเรียนสว่างอารมณ์  กลุ่มโรงเรียนที่ 1

ทุ่งสงบเกมส์  วันที่  26 - 27  ธันวาคม  2555
ชุดประจำชาติ  อาเซียน  10  ประเทศ


ประเทศมาเลเซีย
ประเทศฟิลิปปินส์
ประเทศสิงคโปร์
หนูน้อยขี่ม้าก้านกล้วย  "น่ารัก"
ขบวนพาเหรดโรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งสงบ
เชียร์ลีดเดอร์
ถ้วยรางวัลแห่งชัยชนะ
ถ้วยรางวัลขบวนพาเหรด
แข่งขันเซปักตะกร้อ


ผอ.จิระ  มิ่งเมืองมูล  นำทีมส่งมอบธงกลุ่มโรงเรียนสว่างอารมณ์  กลุ่มโรงเรียนที่  1 

ให้กับโรงเรียนบ้านหนองเข้   "เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกรีฑา - กีฬา  ปีต่อไป"


ร่วมแสดงความยินดีกับถ้วยรางวัล


แสดงความยินดีกับถ้วยรางวัล

แสดงความยินดีกับถ้วยรางวัลจบการแข่งขัน กรีฑา - กีฬา   นักเรียนต่างก็ร่วมแรงร่วมใจกันเก็บของจบการแข่งขัน กรีฑา - กีฬา   นักเรียนต่างก็ร่วมแรงร่วมใจกันเก็บของจบการแข่งขัน กรีฑา - กีฬา   นักเรียนต่างก็ร่วมแรงร่วมใจกันเก็บของจบการแข่งขัน กรีฑา - กีฬา   นักเรียนต่างก็ร่วมแรงร่วมใจกันเก็บของ


ขอบคุณครับ