โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งสงบ

วันอังคารที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

ท่องอาขยาน 
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปี 5  

เด็กชายวรธน  ศรีเจริญ
"ตนเป็นที่พึ่งแห่งตน"
เด็กชายวรธน  ศรีเจริญ
โคลงโลกนิติ


เด็กชายวิชาญ ขุนรักษ์
เป็นมนุษย์หรือเป็นคน ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น